PROSIECTAU

Rydym yn rhan o amrywiaeth o brosiectau byrion a rhai dros sawl blwyddyn ledled y byd ac mae detholiad o’r prosiectau cyfredol a rhai o’r gorffennol ar gael yma. Ffrwyth ein buddsoddiad mewn cydweithio a phartneriaethau ydy’r prosiectau hyn yn ogystal â’n llwyddiant yn denu grantiau ar gyfer ymchwil, treftadaeth gyhoeddus ac adfywio. Fel canolfan amlddisgyblaethol a hwylusydd ymchwil, rydym yn cefnogi amrywiaeth mewn ymchwil ac ymarfer ym maes treftadaeth gan staff, cymrodorion ymchwil, a myfyrwyr y brifysgol, ar draws cyfnodau amser a lleoliadau daearyddol. Porwch trwy ddetholiad o brosiectau’r gorffennol a rhai cyfredol i gael gwybod mwy am ein gwaith yng Nghymru a ledled y byd.

Ionawr 30, 2023
Bydd treftadaeth pysgota De Cymru yn ganolbwynt ar gyfer prosiect sy'n integreiddio ymchwil treftadaeth hanfodol gydag agenda wleidyddol ac ecolegol ymwybodol o gynhyrchu a defnydd lleol ar raddfa fach.
Mehefin 8, 2022
Bu CHART ac adran Cemeg Prifysgol Abertawe yn ymchwilio i’r rôl y gall celf ac ymgysylltu creadigol ei chwarae wrth gyfathrebu prosesau cemegol cymhleth tra’n ymchwilio i arwyddocâd treftadaeth ddiwydiannol gyfoethog Cwm Tawe Isaf.
Rhagfyr 1, 2021
Yn ychwanegol at y cofebau rhyfel ‘swyddogol’ i’r meirw a welir mewn mannau cyhoeddus o gwmpas trefi a phentrefi Cymru, cafodd miloedd o gofebau eu cysegru i filwyr y Rhyfel Byd Cyntaf gan sefydliadau preifat – capeli, gweithleoedd, ysgolion a chlybiau.
Ionawr 9, 2021
Erbyn 1851 Cymru oedd wedi dod yn genedl ddiwydiannol gynta'r byd ac roedd y diwydiant copr yn ganolog iddo. Roedd copr wrth wraidd datblygiadau arloesol gwyddonol pwysig. Newidiodd diwydiannu'r cynnyrch hwn wead cymunedau a thirweddau yn ystod, ac ers hynny, anterth y diwydiant. Dyma stori ddiddorol am sut bu i fusnesau Cymru arwain y fasnach gopr fyd-eang am bron i ddwy ganrif.