Chwilio
Cau'r blwch chwilio yma.

CWRDD Â’R TÎM

Arweinir CHART gan y Cyd-Gyfarwyddwyr, David Turner (Athro Hanes) a Hilary Orange (Uwch Ddarlithydd mewn Treftadaeth Ddiwydiannol).

Cwrdd â'r Tîm - David Turner Athro Hanes.

David Turner

Athro Hanes
Cwrdd â'r tîm - Hilary Orange Senior Lecturer in Industrial Heritage.

Hilary Orange

Uwch Ddarlithydd mewn Treftadaeth Ddiwydiannol

Maent yn cael cefnogaeth Grŵp Llywio sy’n cynnwys aelodau o gymuned academaidd, proffesiynol a myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

 

Grŵp Llywio

Cwrdd â'r Tîm - Annie Tubadji Uwch Ddarlithydd, Economeg.

Annie Tubadji

Uwch Ddarlithydd mewn Economeg
Cwrdd â'r Tîm - Nika Balomenou Academydd Twristiaeth.

Nika Balomenou

Athro Cysylltiol mewn Twristiaeth a Chymdeithaseg Weledol
Cwrdd â'r Tîm - Harrison Rees

Harrison Rees

Swyddog Cynorthwyol Trosglwyddo Technoleg, AgorIP

Amina Abu-Shahba

Swyddog Cyswllt Ymgysylltu Cymunedol, Canolfan Gelfyddydau Taliesin

Mai Musie

Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd
Cwrdd â'r Tîm - Alex Langlands Uwch Ddarlithydd, Hanes.

Alex Langlands

Uwch Ddarlithydd mewn Hanes
Cwrdd â'r Tîm - Alan Dix Cyfarwyddwr Ffowndri Cyfrifiadurol, Cyfrifiadureg.

Alan Dix

Cyfarwyddwr Y Ffowndri Gyfrifiadol, Cyfrifiadureg

Katherine Watson

Cynrychiolydd Myfyrwyr Ôl-raddedig

Rosie O'Connell

MA Cynrychiolydd Myfyrwyr

Millie Yule

MA Cynrychiolydd Myfyrwyr

Lleoliadau Gwaith ac Interniaethau

Mae CHART yn croesawu myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ar leoliadau gwaith ac mae’n gweithio gyda phartneriaid allanol i gynnig interniaethau yn y sector treftadaeth. Ein myfyrwyr lleoliad gwaith yn 2022 oedd Sam Tucker ac Elis Lewis.

Hanes a Llywodraethu

Sefydlwyd CHART gan David Turner a Hilary Orange ym mis Mai 2021 fel menter gan yr Adran Hanes, Treftadaeth a’r Clasuron (yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu). Mae CHART yn adrodd i Bwyllgor Ymchwil yr Ysgol.