Chwilio
Cau'r blwch chwilio yma.

CWRDD Â’R TÎM

CHART is led by Director Hilary Orange (Lecturer in Heritage).

Cwrdd â'r tîm - Hilary Orange Senior Lecturer in Industrial Heritage.

Hilary Orange

Lecturer in Heritage

The Director is supported by a Steering Group drawn from Swansea University’s academic, professional and student community.

Grŵp Llywio

Cwrdd â'r Tîm - Annie Tubadji Uwch Ddarlithydd, Economeg.

Annie Tubadji

Uwch Ddarlithydd mewn Economeg
Cwrdd â'r Tîm - Nika Balomenou Academydd Twristiaeth.

Nika Balomenou

Athro Cysylltiol mewn Twristiaeth a Chymdeithaseg Weledol
Cwrdd â'r Tîm - Harrison Rees

Harrison Rees

Swyddog Cynorthwyol Trosglwyddo Technoleg, AgorIP

Amina Abu-Shahba

Swyddog Cyswllt Ymgysylltu Cymunedol, Canolfan Gelfyddydau Taliesin

Mai Musie

Impact Project Officer
Cwrdd â'r Tîm - Alex Langlands Uwch Ddarlithydd, Hanes.

Alex Langlands

Associate Professor in History
Cwrdd â'r Tîm - Alan Dix Cyfarwyddwr Ffowndri Cyfrifiadurol, Cyfrifiadureg.

Alan Dix

Cyfarwyddwr Y Ffowndri Gyfrifiadol, Cyfrifiadureg

Katherine Watson

Cynrychiolydd Myfyrwyr Ôl-raddedig
Cwrdd â'r Tîm - David Turner Athro Hanes.

David Turner

Athro Hanes

Lleoliadau Gwaith ac Interniaethau

CHART welcomes undergraduate and postgraduate students on work placements and works with external partners to offer internships in the heritage sector. Thanks to our wonderful work placement students:

Abigail Beach-Rockall (2024). 

Sam Tucker and Elis Lewis (2022).

Hanes a Llywodraethu

Sefydlwyd CHART gan David Turner a Hilary Orange ym mis Mai 2021 fel menter gan yr Adran Hanes, Treftadaeth a’r Clasuron (yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu). Mae CHART yn adrodd i Bwyllgor Ymchwil yr Ysgol.