Chwilio
Cau'r blwch chwilio yma.

Canolfan Ymchwil a Hyfforddiant Treftadaeth

CROESO I CHART

Mae CHART (y Ganolfan Ymchwil a Hyfforddiant Treftadaeth) yn ganolbwynt ar gyfer cydweithredu a phartneriaethau rhyngddisgyblaethol sydd wedi’i lleoli yn yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu ym Mhrifysgol Abertawe. Drwy ymchwil, hyfforddiant a gweithgareddau ymgysylltu, rydym yn gweithio i gefnogi myfyrwyr, ysgolheigion ac amrywiaeth eang o sefydliadau o’r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol yn fyd-eang yn ogystal â ledled Cymru.

Ein diffiniad o dreftadaeth ydy set o arferion sy’n ymwneud â naill ai’r deunyddiau sy’n ffurfio’r dirwedd hanesyddol neu elfennau anniriaethol sy’n fynegiannau diwylliannol. Mae CHART yn pwysleisio pwysigrwydd treftadaeth ar gyfer hunaniaeth ddiwylliannol ac yn dangos sut y gall treftadaeth fod wrth graidd gwrthdaro a buddiannau sy’n cystadlu â’i gilydd, yn ogystal ag adfywio, datblygu economaidd, creu lleoedd a llesiant.   

June 19, 2024
In 2023, CHART was awarded a UKRI Challenges to develop a partnership with Neath Port Talbot County Borough Council (NPTCBC) and CFP Landscape and Heritage Consultancy over the ‘lost’ interiors of Margam Castle, a 19th century Gothic mansion in south Wales once owned by the Talbot family.
Person yn sefyll o flaen arddangosfa y tu mewn i ysgol

Prosiect Cynaliadwyedd Ysgol Bae Baglan

Yn 2022, dilynodd Rebecca Bangera raglen interniaeth SPIN tra roedd yn astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Astudiaethau Plentyndod ym Mhrifysgol Abertawe. Drwy Rwydwaith Interniaethau â Thâl y brifysgol (SPIN), caiff myfyrwyr eu cysylltu â chyflogwyr ar draws pob sector ar gyfer interniaethau pedair-wythnos ar lefel graddedigion.

Darllenwch Fwy