Canolfan Ymchwil a Hyfforddiant Treftadaeth

CROESO I CHART

Mae CHART (y Ganolfan Ymchwil a Hyfforddiant Treftadaeth) yn ganolbwynt ar gyfer cydweithredu a phartneriaethau rhyngddisgyblaethol sydd wedi’i lleoli yn yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu ym Mhrifysgol Abertawe. Drwy ymchwil, hyfforddiant a gweithgareddau ymgysylltu, rydym yn gweithio i gefnogi myfyrwyr, ysgolheigion ac amrywiaeth eang o sefydliadau o’r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol yn fyd-eang yn ogystal â ledled Cymru.

Ein diffiniad o dreftadaeth ydy set o arferion sy’n ymwneud â naill ai’r deunyddiau sy’n ffurfio’r dirwedd hanesyddol neu elfennau anniriaethol sy’n fynegiannau diwylliannol. Mae CHART yn pwysleisio pwysigrwydd treftadaeth ar gyfer hunaniaeth ddiwylliannol ac yn dangos sut y gall treftadaeth fod wrth graidd gwrthdaro a buddiannau sy’n cystadlu â’i gilydd, yn ogystal ag adfywio, datblygu economaidd, creu lleoedd a llesiant.   

Ionawr 30, 2023
Bydd treftadaeth pysgota De Cymru yn ganolbwynt ar gyfer prosiect sy'n integreiddio ymchwil treftadaeth hanfodol gydag agenda wleidyddol ac ecolegol ymwybodol o gynhyrchu a defnydd lleol ar raddfa fach.
Mehefin 8, 2022
Bu CHART ac adran Cemeg Prifysgol Abertawe yn ymchwilio i’r rôl y gall celf ac ymgysylltu creadigol ei chwarae wrth gyfathrebu prosesau cemegol cymhleth tra’n ymchwilio i arwyddocâd treftadaeth ddiwydiannol gyfoethog Cwm Tawe Isaf.
Person yn sefyll o flaen arddangosfa y tu mewn i ysgol

Prosiect Cynaliadwyedd Ysgol Bae Baglan

Yn 2022, dilynodd Rebecca Bangera raglen interniaeth SPIN tra roedd yn astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Astudiaethau Plentyndod ym Mhrifysgol Abertawe. Drwy Rwydwaith Interniaethau â Thâl y brifysgol (SPIN), caiff myfyrwyr eu cysylltu â chyflogwyr ar draws pob sector ar gyfer interniaethau pedair-wythnos ar lefel graddedigion.

Darllenwch Fwy