Chwilio
Cau'r blwch chwilio yma.
PROSIECTAU

Bydoedd Cymdeithasol Dur

Effaith y diwydiant dur ar leoedd ac ar fywydau cymdeithasol pobl yng Nghymru’r ugeinfed ganrif sy’n cael sylw prosiect sy’n dod â hanes a threftadaeth diwydiannol yn fyw.
Llun o waith dur.

Mae cynhyrchu dur wedi cael effaith ddofn ar fywydau a thirweddau yn y Gymru gyfoes gydag adeiladu gweithfeydd diwydiannol mawr, dociau, ffyrdd, a thai gweithwyr, i newid patrymau gwaith shifft, cymudo, hamdden a bywyd cymdeithasol.

Bu’r diwydiant yn gyfrifol hefyd am gysylltu trefi yng Nghymru megis Port Talbot, Casnewydd, Glynebwy a Shotton â rhwydweithiau rhyngwladol yn ymwneud â gwybodaeth ac arbenigedd yn nhechnoleg a logisteg y diwydiant, ond perodd hefyd iddynt fod ar drugaredd llanw a thrai dur yn y farchnad fyd-eang.

Glo sy’n tueddu i gael y lle amlycaf yng nghanfyddiad y cyhoedd o hanes diwydiannol Cymru, ond erbyn canol y 1960au, roedd dur yn cyflogi mwy o bobl yng Nghymru na’r diwydiant glo oedd ar drai. Ers hynny, mae colledion swyddi a chau gweithfeydd wedi gorfodi nifer o gymunedau dur hefyd i ailystyried eu hunaniaeth a’u perthynas â’r diwydiant. Mae dolenni i adnoddau digidol am hanes a threftadaeth y diwydiant dur a gynhyrchwyd gan dîm y prosiect ar dudalen we'r project.

Ffris Glynebwy

Arweinydd y prosiect: Louise Miskell. Aelodau’r prosiect: Gemma Almond a Hilary Orange

Dyddiadau'r prosiect: 2019-2021

Cysylltwch â Louise: l.miskell@swansea.ac.uk

Dilynwch y prosiect ar Twitter @Steelworlds