Chwilio
Cau'r blwch chwilio yma.
PROSIECTAU

Rhwydwaith Cymunedau Bychain Iddewig

Mae prosiect hanes llafar, ymchwil archifol a mapio cymunedol yn defnyddio dulliau cyfranogol i ymchwilio i dreftadaeth Cymunedau Iddewig bychain yn y Deyrnas Unedig.
Cysylltu logo Hanesion Bach, gan sicrhau cynaliadwyedd mewn Prosiectau Hanes Iddewig.

Mae prosiect Cysylltu Hanesion Bychain wedi’i gyllido gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i ymchwilio i’r cysylltiadau rhwng cymunedau Iddewig yn y Deyrnas Unedig a rhwng y cymunedau hynny a’r crefyddau eraill a’r profiadau y maent yn cyfrannu atynt mewn cymaint o ffyrdd.

Mae gwaith caled grwpiau gwirfoddol yn Bradford, Sunderland, St Annes, Eastbourne, Cumbria a Gwlad yr Haf yn cael ei gefnogi gan Dr Carter Speedy a Dr Toni Griffiths yn Abertawe ynghyd ag Ed Horwich yn JSCN. Darparodd Yr Athro Patricia Skinner a Dr Sarah May, Uwch Ddarlithydd mewn Treftadaeth ym Mhrifysgol Abertawe gefnogaeth bellach gydag ymchwil hanes a threftadaeth. Dechreuodd y prosiect ar ddechrau’r pandemig, a chafodd ei addasu i symud oddi wrth yr ymweliadau wyneb-yn-wyneb, y sioeau teithiol a’r gwyliau a fwriadwyd, i ddulliau rhithwir ac o bell. Canfu ein gwirfoddolwyr fod y cysylltiadau a wnaethant trwy’r prosiect yn rhan bwysig o’r ffordd y gwnaethant ymdrin â heriau’r pandemig. Ble roedd sioe deithiol mewn ysgolion wedi’i chynllunio gennym, gwnaethom gynhyrchu pecyn adnoddau CA2 i ysgolion gyda’n llyfr ''. yn ei angori yn ei angori.

Cyhoeddiad Ditectifs Treftadaeth

Ble roeddem wedi bwriadu cynnal gŵyl ym Manceinion dros benwythnos, gwnaethom gynnal yr ŵyl ar-lein dros gyfnod o fis gyda chyfranogwyr o bedwar ban byd. Mae llawer o'r cyflwyniadauar-lein.

Roedd modd hefyd i ni gynhyrchu allbynnau annisgwyl megis ein llyfr y bu ein tîm cyfan yn gydawduron arno.

Arweinydd y prosiect: Ed Horwich (JSCN). Aelodau’r prosiect: Carter Speedy, Toni Griffiths, Patricia Skinner, Sarah May (Abertawe)

Cyfnod y prosiect: 2020-2021

Cysylltwch â Sarah May:s.j.m.may@swansea.ac.uk

Dilynwch y Prosiect ar Twitter: @jscnuk