Darn barn ar y defnydd o safleoedd treftadaeth drefol

Mae safleoedd treftadaeth drefol yn dipyn o ryfeddodrwydd. Nid ydynt yn ffitio i mewn i gast cymeriadau fel cestyll a thai gwledig nad oes unrhyw un yn byw yn yr ystyr bod yn rhaid i chi dalu prisiau extortionate i fynd i mewn.

Prosiect Cynaliadwyedd Ysgol Bae Baglan

Stondin pysgodyn

Mae gan Gymru hanes hir o bysgota. Yn Ne Cymru mae hyn yn gliriach nag unrhyw le arall. Roedd Dinbych-y-pysgod ymhlith porthladdoedd pysgota cynharaf a mwyaf nodedig Cymru yn y 18g. Erbyn y 19eg ganrif, roedd Aberdaugleddau, Abertawe, a Chaerdydd yn dod i'r amlwg fel y porthladdoedd treillio mwyaf yng Nghymru, gydag Aberdaugleddau yn y chweched mwyaf [...]

Prosiect Cynaliadwyedd Ysgol Bae Baglan

Person yn sefyll o flaen arddangosfa y tu mewn i ysgol

Yn 2022, dilynodd Rebecca Bangera raglen interniaeth SPIN tra roedd yn astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Astudiaethau Plentyndod ym Mhrifysgol Abertawe. Drwy Rwydwaith Interniaethau â Thâl y brifysgol (SPIN), caiff myfyrwyr eu cysylltu â chyflogwyr ar draws pob sector ar gyfer interniaethau pedair-wythnos ar lefel graddedigion.