Blog

Darllenwch y myfyrdodau diweddaraf ar ymchwil ac ymarfer treftadaeth gan aelodau o gymuned CHART.
Cliciwch isod i weld y negeseuon blog diweddaraf neu bori drwy'r categorïau ....

Stondin pysgodyn

Prosiect Cynaliadwyedd Ysgol Bae Baglan

Yn 2022, dilynodd Rebecca Bangera raglen interniaeth SPIN tra roedd yn astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Astudiaethau Plentyndod ym Mhrifysgol Abertawe. Drwy Rwydwaith Interniaethau â Thâl y brifysgol (SPIN), caiff myfyrwyr eu cysylltu â chyflogwyr ar draws pob sector ar gyfer interniaethau pedair-wythnos ar lefel graddedigion.

Darllenwch Fwy
Person yn sefyll o flaen arddangosfa y tu mewn i ysgol

Prosiect Cynaliadwyedd Ysgol Bae Baglan

Yn 2022, dilynodd Rebecca Bangera raglen interniaeth SPIN tra roedd yn astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Astudiaethau Plentyndod ym Mhrifysgol Abertawe. Drwy Rwydwaith Interniaethau â Thâl y brifysgol (SPIN), caiff myfyrwyr eu cysylltu â chyflogwyr ar draws pob sector ar gyfer interniaethau pedair-wythnos ar lefel graddedigion.

Darllenwch Fwy