PROSIECTAU

Cadair UNESCO mewn Dyfodol Treftadaethau

Mae cadeiriau UNESCO yn bartneriaethau rhwng UNESCO a Phrifysgolion mewn nifer o wledydd sy’n dwyn dylanwad ymchwil academaidd ar gwestiynau polisi allweddol.
Coed Dwyrain India.

Dan arweiniad yr Athro Cornelius Holtorf ym Mhrifysgol Linnaeus yn Sweden Mae Cadair UNESCO mewn Dyfodol Treftadaeth  yn dwyn ymchwilwyr o bedwar ban byd ynghyd i ystyried sut mae ymarfer treftadaeth yn creu dyfodol, ac i wella llythrennedd am y dyfodol yn y gymuned dreftadaeth fyd-eang. Mae Dr Sarah May, Prifysgol Abertawe, yn ymchwilydd cyswllt.

Mae ymchwil y Gadair yn eang – o wastraff niwclear, i ddychwelyd pobl i’w mamwlad a sbwrieoleg – ond mae’r cyfan yn cyfrannu at y cwestiynau canlynol:

  • At ba ddyfodol neu ddyfodolau rydym yn diogelu treftadaeth?
  • Pa dreftadaeth fydd yn helpu cenedlaethau'r dyfodol i ddatrys heriau pwysig?
  • Sut gallwn ni ddatblygu meddwl am y dyfodol (a llythrennedd y dyfodol) ymhlith gweithwyr treftadaeth proffesiynol yn fyd-eang?

Mae’r Gadair yn gysylltiedig â Chanolfan Treftadaeth y Byd UNESCO ac â Rhwydwaith Llythrennedd Dyfodol Byd-eang UNESCO. Ceir cydweithio hefyd â’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd/Asiantaeth Ynni Niwclear (OECD/NEA) yng nghyd-destun rheoli gwybodaeth hirdymor ynglŷn â gwaredu gwastraff niwclear.

Mae gwaith Sarah i’r Gadair wedi bod yn ystyried sut caiff plant eu defnyddio fel rhan o’r drafodaeth am ddyfodol treftadaethau a pha brofiad a gânt o ymarfer treftadaeth. Mae ei gwaith ar dreftadaeth wenwynig yn cyfrannu at y gadair hefyd. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn ystyried sut y gall syniadau, naratifau ac ymarfer o un parth, megis rheoli gwastraff niwclear, gyfrannu at un arall, megis polisi treftadaeth ddiwylliannol.

Mae’r llyfr "Cultural Heritage and the Future", 2021, yn ganlyniad i waith y grŵp ymchwil.

Arweinydd y prosiect: Cornelius Holtorf. Aelodau’r prosiect: Anders Högberg, Annalisa Bolin, Emily Hanscam, Sarah May, Leila Papoli-Y, Claudio Pescatore a Helena Rydén

Cyfnod y prosiect: 2017-2025

Cysylltwch â Sarah May:s.j.m.may@swansea.ac.uk

Dilynwch y Project ar Twitter: @UnescoChairLNU